Informace o zpracování osobních údajů má naše společnost zpracovány ve vnitřní směrnici firmy. Obecné informace naleznete také na hlavní stránce našeho webu, ve spodní části úvodní stránky.