Pár slov úvodem


 

Jsou na světě věci, které nemůžeme nikterak ovlivnit. Ať už chceme nebo ne, koloběh, kdy jedna generace střídá druhou, byl, je a bude součástí našeho života. A jeho součástí je i smrt. Může přijít víceméně smířlivě očekávána, ale i znenadání, tehdy, kdy ji nikdo nečeká.

Budeme rádi, pokud Vám naše služby společnosti MARIE- pohřební služba Opava s.r.o., budou alespoň částečně nápomocny tomu, aby poslední rozloučení s Vašimi blízkými bylo důstojné, proběhlo bez zbytečných komplikací. Naší prioritou je pomoci Vám zmírnit zármutek a zvládnout tuto nelehkou životní situaci.

 

Číst více

Vyšlo o nás v Opavském a Hlučínském deníku


Každý život jednou dospěje ke svému konci

Pohřební služba MARIE byla založena jako rodinná firma panem Rudolfem Dybowiczem v roce 1993. Za dobu svého působení získala pevnou pozici ve svém regionu. Od 1. ledna 2016 se transformovala na společnost s ručením omezeným s novým názvem MARIE — pohřební služba Opava s.r.o.

Své služby poskytuje pohřební služba MARIE už čtvrt století. Za tuto dobu se v oboru pohřebnictví mnohé změnilo. V 90. letech při sjednávání pohřbu stačila tužka a papír, smuteční oznámení se tisklo v tiskárnách a čekalo se na něj jeden i dva dny, ale každá vesnička měla svého hrobníka z řad svých obyvatel. Výběr v sortimentu rakví, pohřebního příslušenství a květin však byl mizivý a mnozí si jistě pamatují také na pohřební auta Škoda 1203.

 

Číst více

 


Smrti se nebojím, smrt není zlá, smrt je jen kus života těžkého,

co strašné je, co zlé je, to umírání ...

Aktuální pohřby


V případě zájmu o zaslání květin či věnců na pohřeb nás prosím kontaktujte na telefonním čísle: +420 553 716 189, +420 724 324 479.

V následujících dnech proběhne rozloučení s těmito zemřelými:

Antonín Hon
Antonín Hon
1942, z Opavy - Kateřinek
Smuteční obřad kostel - sv. Duch Opava
15. Ledna 2021
od 10:00 hodin
Jindřich Cink
Jindřich Cink
1955, z Chvalíkovic
Smuteční obřad smuteční síň - Opava
15. Ledna 2021
od 11:00 hodin
Jarmila Körwerová
Jarmila Körwerová
1946, z Opavy
Smuteční obřad kostel - Neplachovice
15. Ledna 2021
od 14:00 hodin
Petr Chmelař
Petr Chmelař
1965, ze Sádku
Smuteční obřad smuteční síň - Opava
15. Ledna 2021
od 15:00 hodin
Josef Bala
Josef Bala
1932, z Mokrých Lazců
Smuteční obřad kostel - Mokré Lazce
16. Ledna 2021
od 10:00 hodin
Arnoštka Heinzová
Arnoštka Heinzová
1933, z Opavy - Kateřinek
Smuteční obřad kostel - Opava-Kateřinky
16. Ledna 2021
od 10:30 hodin
Jaromír Chmel
Jaromír Chmel
1933, z Opavy - Kateřinek
Smuteční obřad kaple - Marianum Opava
18. Ledna 2021
od 13:00 hodin
Radim Krutílek
Radim Krutílek
1975, z Opavy
Smuteční obřad smuteční síň - Opava
18. Ledna 2021
od 13:00 hodin
Leo Malchar
Leo Malchar
1953, z Kobeřic
Smuteční obřad smuteční síň - Kobeřice
18. Ledna 2021
od 14:00 hodin
Maxmilián Jedlička
Maxmilián Jedlička
1934, z Opavy
Smuteční obřad smuteční síň - Opava
19. Ledna 2021
od 11:00 hodin
Hedvika Stříbná
Hedvika Stříbná
1945, z Hněvošic
Smuteční obřad kostel - Hněvošice
19. Ledna 2021
od 14:00 hodin

 

Mimořádné opatření v naších kancelářích


Po dobu nařízení vládou, platí v naší kanceláři tato omezení:

- počet osob, které přijdou vyřídit pohřeb - maximálně 2 osoby

- zřizovatelé pohřbu musí mít po celou dobu vyřizování zakrytá ústa a nos (rouška, respirátor, šátek, ...)

 

Snažíme se chránit nejen naše zaměstnance, ale především Vás.

Děkujeme za pochopení.

 

Mimořádné opatření - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY


Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1375 o přijetí krizového opatření se omezuje účast na pohřbu a návštěvy hřbitova, v počtu ne vyšším než 15 osob.

S účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod.  bylo prodlouženo do dne 22. ledna 2021 do 23:59 hod.

Více informací o nařízení vlády naleznete zde a zde.

Dále omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;