Pohřební služba MARIE byla založena jako rodinná firma panem Rudolfem Dybowiczem v roce 1993. Za dobu svého působení získala pevnou pozici ve svém regionu. Od 1. ledna 2016 se transformovala na společnost s ručením omezeným s novým názvem MARIE — pohřební služba Opava s.r.o.

Své služby poskytuje pohřební služba MARIE už čtvrt století. Za tuto dobu se v oboru pohřebnictví mnohé změnilo. V 90. letech při sjednávání pohřbu stačila tužka a papír, smuteční oznámení se tisklo v tiskárnách a čekalo se na něj jeden i dva dny, ale každá vesnička měla svého hrobníka z řad svých obyvatel. Výběr v sortimentu rakví, pohřebního příslušenství a květin však byl mizivý a mnozí si jistě pamatují také na pohřební auta Škoda 1203.

S rozvojem technického pokroku se vše začalo rychle měnit, už v roce 1994 jsme začali ve firmě tisknout smuteční oznámení na počkání a rozhodli se poskytovat komplexní služby. Stali jsme se členy Sdružení pohřebnictví. Klienti vyřídí u nás vše na jednom místě, v příjemném prostředí našich kanceláří, od sjednání pohřbu, vytištění parte i s fotografií zesnulého, květinové dary a převoz zesnulého až po výkop hrobu a jeho výzdobu. Brzy jsme nahradili stará auta novými pohřebními vozy, které dodnes postupně obměňujeme. Byli jsme také první místní pohřební službou, která provádí výkopy hrobů moderním způsobem s uložením zeminy do mobilní dřevěné konstrukce. V poslední době jsme nahradili zastaralé chladicí zařízení nejmodernějšími chladicími a mrazicími boxy a zakoupili další nový pohřební vůz. Rakve nabízíme výhradně celodřevěné od renomovaného českého dodavatele, stejně tak i pohřební příslušenství.

Také konkurence, která kdysi chyběla, sehrála svou významnou roli. Změnila se především náročnost klientů, kteří vyžadují perfektní služby, ochotu pomoci, trpělivost a především pochopení. A v pohřební službě MARIE jsme připraveni vyhovět. Samozřejmostí je i služba zajišťující převozy zemřelých, pokud dojde k úmrtí doma, přijedeme pro zesnulého i v nočních hodinách, zajistíme i převoz zesnulých ze zahraničí. Jedná se především o sousední státy - Polsko, Německo, Ukrajinu nebo Slovensko.

Vysoký životní standard a neustálé zlepšování zdravotnické péče prodlužuje věk, a tak se mnohým může zdát, že smrt se jich netýká. Je potřeba si uvědomit, že každý život jednou dospěje ke svému konci. V tomto ohledu vnímají rozdílně smrt lidé věřící, pro ostatní je mnohdy stále tabuizována. Snad proto někdo volí tzv. pohřeb bez obřadu. Dle našeho názoru to není otázka financí, ale životního postoje. Vždyť na dovolenou, novou lednici nebo dárky si lidé peníze v bance běžně půjčují, ale na důstojný pohřeb je jim peněz líto. Naštěstí se to zatím týká především velkých městských metropolí. Respektujeme však, pokud je pohřeb bez obřadu výslovné přání zesnulého. Dle našeho názoru je velmi důležité se s blízkým zesnulým důstojně rozloučit, poděkovat mu, uctít jeho památku. A uzavřít to, co již nejde změnit, vzpomínat na své předky s láskou a pochopením a posunout se zase dál.

Řízení rodinné firmy MARIE — pohřební služba Opava s.r.o. je již v rukou druhé generace. Většinu zisku se snažíme reinvestovat zpět do firmy, podporujeme finančně i farnosti našeho okresu a vybrané charitativní akce.

Starší členové rodiny předávají své zkušenosti a snahou mladých je změnit pohled společnosti na smrt a na obor pohřebnictví. Přispěla k tomu i novela zákona o pohřebnictví. Dnes je podrobně vedena evidence o každém zesnulém od jeho převzetí až po uložení do hrobu či do převzetí zaměstnanci krematoria. Každá pohřební služba musí mít vydán Provozní řád schválený Krajskou hygienickou stanicí, kterým se musí řídit. Jsou dodržovány i zásady ochrany osobních údajů dle nových pravidel.

Pohřební služby dnes mnohdy vedou lidé se středoškolským nebo i vysokoškolským vzděláním, kteří chtějí posunout obor kupředu. I naši zaměstnanci jsou většinou mladí lidé se zájmem o obor, který se neustále rozvíjí, a firma MARIE — pohřební služba Opava s.r.o. je rozhodnuta se ubírat tímto směrem.