Rok 2016 je pro naší pohřební službu rok změn. Kompletně jsme přepracovali logo, webové stránky a dokumenty s tím spojené. Doufáme ,že tento krok pomůže hlavně všem, kteří se cítí v těchto nelehkých chvílích života ztraceni.

Na stránkách je kladen důraz na přehlednost a funkčnost, aby s nimi mohl kdokoliv pracovat. V roce 2016 nás také čeká zkvalitňování služeb pohřebnictví v našem okrese. Chceme tomu přispět, novým personálem a rozšířenými možnostmi v oblasti našich služeb, které pro Vás chystáme. Jsme sice v novém, ale přesto jsme zde stále pro Vás, stejně jako předešlých 23 let.

Děkuje celé vedení a personál firmy MARIE - pohřební služba Opava s.r.o.