Sdělujeme, že z technických důvodů nebudou po dobu letních prázdnin prováděny individuální vsypy na vsypové loučce Městského hřbitova v Opavě. Organizované vsypy se budou konat na podzim 2016.
Děkujeme za pochopení.